Äventyrspedagogerna

Äventyrspedagogerna

Äventyrspedagogerna startade 2005 och erbjuder skräddarsydda utbildningar för arbetslag i skola, förskola och fritidshem. Fokus ligger på lek och lärande och de använder sig av äventyrspedagogik som grund, vilket innebär att om man kopplar ihop rörelse och lärande stannar kunskapen kvar.

Alla som går deras utbildning ska få med sig gruppstärkande och pulshöjande lekar som man med enkla medel ska kunna använda direkt i sin verksamhet. De vill få fler barn/elever ut i naturen där de kan få gemensamma positiva upplevelser och rörelse tillsammans. Målet är att så småningom få ut hela familjen på olika aktiviteter.

Parallellt med de utbildningar som erbjuds för pedagoger finns det olika koncept för teambuilding i arbetslag och roliga kick-offer inför uppstarter/omstarter i nya och/eller redan befintliga arbetslag.

Läs mer om Äventyrspedagogerna.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet