Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Företaget äger och förvaltar fastigheter med fokus på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll av kontor, handel, bostäder, kultur, service och utbildning.

Atrium Ljungbergs stadsutvecklingsstrategi baseras på ”The Power of ten”, en princip som innebär att det alltid ska finnas minst tio skäl att besöka en plats. Här innefattas såväl service som digital infrastruktur men också tillgång till natur och fysisk aktivitet. Atrium Ljungbergs vision, ”Alla vill leva i vår stad” är djupt förankrad och vägledande i det långsiktiga arbetet med att skapa attraktiva platser där människor mår bra och vill vara.

Samarbetet med Generation pep är ett viktigt steg i företagets arbete med hållbar stadsutveckling där hälsoperspektivet, framför allt för barn och unga, är i fokus.

Läs mer om Atrium Ljungberg.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost