Alla kan

Alla kan

Alla kan är en organisation som genom idrotten bekämpar det utanförskap som finns för de som har någon form av funktionsnedsättning.

Syftet med projektet är att alla ska kunna idrotta på lika villkor. På många skolor är idag inte handikappidrotten integrerad på ett bra sätt. Genom att en projektgrupp kommer ut till skolorna och visar vad det finns för olika möjligheter, är tanken att det sedan ska fortsätta inom den ordinarie skolidrotten. Alla ska få känna att de kan lyckas genom att få prova på olika hjälpmedel i de olika idrotterna. Syftet är att visa för barn och ungdomar att fastän man har ett funktionshinder så är det möjligt att ha en bra vardag och ett idrottsligt engagemang.

Läs mer om Alla kan.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Skåne
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och Kost & Matvanor