Active S

Active S

ActiveS ska med smarta lösningar och tjänster skapa möjligheter för en hälsosammare skolmiljö, ökad rörlighet samt minskad inaktivitet för elever och studenter. Exempel på detta är höj-och sänkbara bord och andra produkter för främjad aktivitet i klassrummet.

Tillsammans med Generation Pep anordnar Active S tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum där alla skolor i Sverige kan delta. Syftet med tävlingen är att bidra till en ökad koncentration och arbetsro i Sveriges klassrum genom att på olika sätt öka rörligheten och minska stillasittandet.

ActiveS är en del av Matting AB. Läs mer om Active S.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet