Actimate

Actimate

Actimate ger företag och dess anställda ett inspirerande verktyg för att hålla fokus på fysisk aktivitet för ökad hälsa och välbefinnande. Actimate har en app som används för att utmana, engagera och motivera och en tävling där företag kan vinna titeln Health Business of the Year.

Många medarbetare är även föräldrar, föräldrar som har goda vanor och ett tydligt fokus på fysisk aktivitet är piggare och gladare förebilder. Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Aktiva vuxna med fokus och kunskap om fysisk aktivitet ger de bästa förutsättningarna för en hälsosam och aktiv vardag för våra barn och unga.

Läs mer om Actimate.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet