Hälsosamma matvanor

Här hittar du fakta och kunskap kring hälsosamma matvanor.

Vad säger råden?

Öka

Byt ut

Begränsa

Hur ser det ut idag?

Hög konsumtion av ohälsosam mat

Stora skillnader i folkhälsan

Varför är det bra att äta hälsosamt?

Förebygger sjukdom

Ökar välmåendet