Fysisk aktivitet

Här hittar du fakta om fysisk aktivitet för barn och unga.

Vad säger råden?

60 minuter fysisk aktivitet om dagen

Variation är viktigt

All rörelse gör skillnad

Hur ser det ut idag?

Barn och unga rör sig för lite

Stora skillnader i folkhälsan

Konsekvenser för individen och samhället

Varför är det bra att röra på sig?

Förebygger sjukdomar

Förbättrar koncentration och inlärningsförmåga

Främjar mental hälsa och välmående