Rättvisare fritid för barn

08 December

Digitalt

Onsdag 10:00 - 11:30

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan barns generella välbefinnande och fysisk aktivitet. Att främja barns möjligheter till lek och rörelse är därför en central folkhälsofråga. Men trots stora satsningar är det fortsatt många miljöer, platser och aktiviteter som är långt ifrån tillgängliga för alla.

Onsdagen den 8 december klockan 10-11.30 anordnar därför Mötesplats Social Innovation i samarbete med Parasport Sverige och Generation Pep webbinariet: Rättvisare fritid för barn!

Anmäl er här!

Att vara flicka, ha en funktionsvariation eller att leva i socioekonomisk utsatthet är tre av de vanligaste anledningarna till att barns förutsättningar till fysisk aktivitet begränsas. I BRIS rapport "De säger att vi inte rör på oss" skriver de att vår gemensamma förmåga att främja och skapa goda förutsättningar för barn och ungas fysiska aktivitet är en central framtidsfråga för samhället.

På detta webbinarium utforskar vi nya, innovativa sätt att organisera sig för att skapa en mer rättvis fritid för barn, och fokus ligger på hur sektorer kan samverka i detta viktiga arbete. Vi kommer att få ta del av både aktuell forskning inom ämnet, men även konkreta exempel på aktörer som tagit ett krafttag för en mer rättvis fritid för barn. Vi avslutar med att lyfta relevanta och intressanta röster i ett kortare panelsamtal.

Varmt välkommen att delta!

Anmäl er här!