Pep Forum 2021

10 November

Onsdag 13:00 - 16:00

Kommer närvara vid eventet

Välkomna till femte upplagan av Pep Forum kl. 13:00-16:00 den 10 november 2021. Årets Pep Forum kommer att ha ett tydligt fokus på att Sverige ska må bättre. Men hur gör vi det? Och vad kan vi lära oss från de senaste årens pandemi? Och var ligger ansvaret framåt?

Som alltid kommer programmet att vara fyllt av en rad olika talare som bidrar med sin kompetens inom en rad olika områden. Detta är några av de delar som du som deltagare av årets Pep Forum kommer få ta del av.

  • Generation Peps verksamhetschef, Carolina Klüft, och BRIS Generalsekreterare, Magnus Jägerskog, kommer att blicka bakåt och gå igenom respektive organisations senaste rapporter om barn och ungas hälsa.
  • Fritidsbanken och Friluftsfrämjandet kommer presentera sina satsningar under en pågående pandemi – vad har varit framgångsfaktorerna, vad kan vi lära oss från de respektive satsningarna och vad behöver vi göra framåt för att Sverige ska må bättre.
  • Samtidigt som samhället måste skapa förutsättningar för att bygga nya goda vanor och för att Sverige ska må bättre finns det en hel del som var och en av oss kan påverka själva när det gäller vår hälsa. Hälsoprofilen och författaren Stephan Wilson samt läkaren, epidemiologen och författaren Anders Wallensten ger konkreta råd om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet – vikten av en inre personlig motivation och hur hälsa är en helhet.
  • Ulrika Hjalmarsson Neideman modererar ett panelsamtal med några av landets främsta beslutsfattare och röster inom frågan. Hör bland annat Kultur och Demokratiministern med ansvar för idrottsfrågor Amanda Lind, Riksidrottsförbundets Intressepolitiska chef Tina Sahlén, professor i idrottsvetenskap och utredare på Centrum för Idrottsforskning Johan Norberg samt den nationella samordnaren för främjande av ökad fysisk aktivitet Per Nilsson diskutera framtidens ansvar för att Sverige ska må bättre.

Årets Pep Forum sker i en hybridform där det finns möjlighet att delta digitalt eller fysiskt. Preliminärt finns det 400 platser för fysiskt deltagande, med reservation för att antalet platser för fysiskt deltagande kan ändras vid eventuella förändringar i restriktionerna. 

Delta digitalt

För att delta digitalt anmäler du dig via följande länk: https://live.twebcast.com/participant/Pep_Forum_2021

Delta fysiskt

För att delta fysiskt anmäler du dig via följande länk: https://ui.ungpd.com/Events/271ef17a-409c-4c42-b402-450b9f2d456a