Pep Forum 2020

12 November

Online

Torsdag 09:00 - 11:30

Kommer närvara vid eventet

I år bjuder vi in er alla till en digital variant av Pep Forum - fylld med intressanta talare och konkreta exempel på hur vi kan skapa förändring för barn och ungas hälsa. Såklart är det helt kostnadsfritt att delta.

Temat för årets Pep Forum är jämlik hälsa. Ett av de stora folkhälsopolitiska målen för Sverige är att hälsoklyftorna ska utjämnas inom en generation, dock pekar mycket på att utvecklingen istället går åt fel håll och klyftorna ökar. Idag spelar faktorer så som ålder, kön och socioekonomi stor roll för en persons förutsättningar till god hälsa.

Årets Pep Forum hoppas kunna ge dig inspiration, och framförallt konkreta verktyg på hur vi tillsammans kan sluta den nuvarande hälsoklyftan och skapa en reell förändring.

Läs mer och anmäl dig på https://live.twebcast.com/participant/generationpep

Du kan även läsa mer i evenemanget på Facebook: https://fb.me/e/1u1T5fx4z