03 feb 2020

Upp och hoppa i GONNA!

Delta i kampanjen Upp och hoppa, Sverige i appen GONNA! för att inspirera fler att hitta sin rörelseglädje i vardagen.

I Sverige sitter vi i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Men om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna. Med kampanjen Upp och hoppa, Sverige uppmanar vi hela Sverige till mer fysisk aktivitet i vardagen och vill inspirera till mer rörelseglädje!

I kampanjen engagerar sig Generation Peps alla peppare och flera av de skolor som är anslutna till Pep Skola tillsammans i en manifestation med start den 31 januari för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. I år utmanar vi tillsammans hela Sverige att göra så många jumping (head eller arm) jacks som möjligt på 31 sekunder och dela, sprida och utmana varandra vidare i sociala medier under #uppochhoppa2020 #pepidemin.

Under vecka 6 finns utmaningen även att hitta i appen GONNA!, en app som lanserades hösten 2019. Företaget bakom är en Peppare och med i Generation Peps nätverk, och delar visionen om att öka förutsättningarna och möjligheterna till ett aktivt och hälsosamt liv för alla barn och unga i Sverige. 

Appen finns att ladda ner på:

Ladda ner via App Store

Ladda ner via Google Play

Mer om GONNA!

Appen GONNA! ger varje vecka sina användare en utmaning som är ett steg på vägen till att skapa en bättre värld. Utmaningarna tas fram i samarbete med utvalda organisationer för att göra skillnad på riktigt. När du har löst utmaningen så postar du en bild i appen, ditt engagemang blir på så sätt tydligt och du tävlar dessutom om att vinna veckans utmaning.

GONNA! lanserades i slutet av oktober. Generation Pep kommer tillsammans med organisationerna Ung Cancer, Håll Sverige Rent, Stiftelsen Friends, The Perfect World Foundation, Vegonorm och Naturskyddsföreningen att bidra med utmaningarna i appen under resten av året. Läs mer om GONNA! på deras hemsida.