05 okt 2018

Pep Forum 2018

Varje barn i Sverige borde få samma möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv, men så ser verkligheten inte ut. Problemen finns i alla grupper av barn och unga i Sverige, men skillnaderna är stora beroende på var du är född och uppvuxen, om du är pojke eller flicka, och till och med beroende vilken utbildningsnivå föräldrarna har.

Årets Pep Forum lyfte ojämlikheten i barn och ungas hälsa; orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna. Problemen med barn och ungas hälsa är allvarliga, inte bara för individerna själva utan även för samhället i stort. Om inte samhället agerar kommer det bli både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, för hälso- och sjukvården, för skolan och på sikt även för arbetslivet. Dessutom riskerar hälsoklyftorna i samhället öka än mer om vi inte agerar nu. Den 24 oktober anordnade vi därför Pep Forum i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som vi tror kan bidra till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa bland barn och unga. För barndomen går inte i repris.

Dagen modererades av Carolina Klüft och David Hellenius och bland årets föredragshållare märktes Karolinska Institutets Mai-Lis Hellenius och Marie Löf, samt Göran Bergström från Göteborgs Universitet. För att inspirera med goda exempel på hur företag och organisationer kan göra skillnad mötte vi bland andra Jiloan Hamad, lagkapten Hammarby IF fotboll, Maja Arvidsson från Ängelholms kommun, Carl Prammefors från Maxi ICA Stormarknad i Ulricehamn samt Amanda Larsson och Carl-Gustaf Rosengren från företaget Färsking.

Pep Forum ägde rum den 24 oktober mellan 13.30-16.30 i Aula Medica på Karolinska Institutet (Nobels väg 6) i Stockholm.

PROGRAM FÖR PEP FORUM 2018

13.30-16.30, AULA MEDICA SOLNA

13.30. INLEDNING

Dagens moderatorer David Hellenius och Carolina Klüft välkomnar och
introducerar eftermiddagen.

HKH Kronprinsessan Victoria

NULÄGE OCH PROBLEMFORMULERING

Mai-Lis Hellenius
Professor på Karolinska Institutet och överläkare på Livsstilsenheten, Tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mai-Lis Hellenius delger den generella hälsobilden för barn och vuxna i Sverige.

Göran Bergström
Professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Göran Bergström ger ett utdrag från SCAPIS - ett unikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga.

Marie Löf
Professor, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet,
Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet.

Marie Löf berättar om Pep-rapporten, en pågående undersökning om barns hälsovanor kring mat och fysisk aktivitet. Generation Pep i samarbete med Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Rörelsepaus med Trivselledarna samt skolklass från Mariehällsskolan i Bromma.
----------------------------------------------------------------------------------------------

”FRÅN ORD TILL HANDLING" MED FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Maja Arvidsson & Albert Sundelius, samordnare Ängelholms Kommun.
Aktivitet förebygger. Samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus

Pep Skola
Kostnadsfritt metodstöd för skolor. Initiativ av Generation Pep.

Carl Prammefors, Maxi ICA Stormarknad i Ulricehamn
Socialt ansvarstagande på lokal nivå.

--------------------------------------
Ca 15.15. Paus med fika (25 minuter)
-----------------------------------------

INSPIRERANDE EXEMPEL OCH INDIVIDER

Street Pep
Samverkan mellan kommun, näringsliv och lokalt föreningsliv för att nå ungdomar i särskilt utsatta områden.

Amanda Larsson och Carl-Gustaf Rosengren
Grundare av företaget Färsking som tagit fram hälsosamma matalternativ för barn och unga.

Jiloan Hamad, Hammarby IF fotboll
Jiloan berättar om sin egen drivkraft och vad fotbollen betytt för honom.

SUMMERING AV DAGEN OCH VÄGEN FRAMÅT

HKH Prins Daniel

Dagen avslutas 16.30

Har du frågor angående eventet, kontakta pepforum@generationpep.se