12 nov 2020

Pep Forum 2020 samlade över 1300 personer

Varje år bjuder Generation Pep in personer inom näringsliv, offentlig sektor och föreningslivet till en dag om barn och ungas fysiska hälsa. Vanligtvis hålls tillställning för cirka 900 personer i Aula Medica på Karolinska Institutet, Stockholm. På grund av rådande pandemi och efterföljande restriktioner blev det i år ett digitalt Pep Forum.

Över 1300 deltagare deltog under Pep Forum, som i år hölls digitalt. För fjärde året i rad bjöd Generation Pep in till denna dag fylld av kunskap och inspiration kring frågan om barn och ungas fysiska hälsa. Ett av de folkhälsopolitiska målen för Sverige är att hälsoklyftorna ska utjämnas inom en generation, dock pekar mycket på att utvecklingen istället går åt fel håll och klyftorna ökar. Idag spelar faktorer så som ålder, kön och socioekonomi stor roll för en persons förutsättningar till god hälsa. Därför var temat för årets Pep Forum Jämlik Hälsa.

- Vi är glada att vi trots rådande omständigheter kunde genomföra Pep Forum även i år. I och med att vi nu körde helt digitalt kan vi också sprida budskapet till fler, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Pep Forum kollage 1

Sissela Nutley, Erik Hemingsson och Emina Köse deltog under Pep Forum 2020. Bild: Benjamin Hailemariam

 

Jessica Almenäs och Dona Hariri ledde deltagarna genom programmet som bestod av såväl kunskapsfördjupningar som inspiration. Elin Ekblom Bak startade dagen genom att ge en bild av hur hälsoläget egentligen ser ut idag hos våra barn och unga, Sissela Nutley ledde oss sedan in på frågan om skärmtid och skärmens påverkan på vår hälsa. Erik Hemmingsson tog vi och gav fördjupad kunskap om forskningsläget gällande fetma hos barn och unga.

Syftet med Pep Forum är att sprida forskning och öka allmänhetens kunskap kring frågor som rör barn och ungas hälsa, men en viktig del är också att sprida inspiration delge konkreta lösningsförslag. I år skedde detta genom en utblick till andra länder där man bland annat jobbat fram en gemensam nationell handlingsplan för fysisk hälsa (Kanada), och tagit fram ett aktivt arbete med aktiva transporter till och från skolan (Japan).

Elin Ekberg Bak deltog på Pep Forum 2020, samt Erik Hemmingsson, Marko Anderot, Per Nilsson och Annie Lööf som tillsammans deltog i ett panelsamtal. Generation Peps ambassadör Annika Sjöö höll i rörelsepausen. Bild: Benjamin Hailemariam

 

Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor under programmet, något som gjordes aktivt under panelsamtalet. I panelen fanns olika delar av samhället representerat. Panelen bestod av; Forskare Erik Hemmingsson, rektor Marko Anderot, Gymnastik- och idrottshögskolans rektor samt nytillträdd ordförande för regeringens nationella kommitté för främjande av fysisk aktivitet Per Nilsson och Annie Lööf partiledare för Centerpartiet.

Dagen avslutades med konkreta tips för den enskilda individen av doktor Rangan Chaterjee, som skrivit en rad böcker kring hur man kan få in goda och hälsosamma vanor i sitt liv.

Pep Forum kollage 3

Läkare och författaren Rangan Chatarjee deltog på länk från England, Generelsekreterare för Cancerfonden samt Hjärt-Lungfonden deltog och berättade om den kommande kraftsamlingen för fysisk hälsa som kommer i januari.

 

H.K.H Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel deltog i programmet och höll såväl inledningsanförande som en sammanfattning av dagen under programmets slut.
Barn och ungas fysiska hälsa är en ständigt aktuell fråga, och att få möjlighet att bjuda in till den här dagen kändes mycket angeläget inte minst nu under rådande pandemi.

- Vi måste fortsätta arbeta för att alla barn och unga, oavsett vart de bor eller vem de är ska ha rätt till god hälsa. Det kommer både den enskilde individen och hela samhället må bättre av, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Delar av programmet finns tillgängligt att titta på i efterhand på vår Youtube-kanal.
Klicka här för att se dem.