16 nov 2023

Många lockades till Pep Forum 2023!

Pep Forum anordnades första gången år 2017 och hölls då i Aula Medica vid Karolinska Institutet. Även i år, 2023, anordnades Pep Forum på samma plats. Över 600 personer var anmälda för att delta fysiskt och över 1000 personer följde sändningen digitalt. Syftet med Pep Forum är att vara en samlingsplats där olika aktörer från samhället får mötas och få ökad kunskap, inspiration och pepp i arbete kring barn och ungas hälsa.

Årets Pep Forum tog avstamp i Sveriges arbete med barnkonventionen och FN:s barnrättskommittés granskning av Sveriges arbete med barnkonventionen, samt hur vi inom olika sektorer kan ta mer ansvar för frågor om barn och ungas hälsa.

En bred mängd av talare deltog, alltifrån ministrar till kommunstyrelseordförande, före detta idrottare och näringslivstoppar. Vi hade också två av Sveriges främsta barnrättsorganisationer på plats, Unicef Sverige och Rädda Barnen. De båda underströk behovet av att hela samhället måste ta ansvar för att i högre grad säkerställa att alla barn och unga får rätt till en meningsfull fritid något som FN:s barnrättskommitté kritiserat Sverige för att inte uppfylla.

Sedan följde samtal med företrädare från olika sektorer i samhället så som politiken, skola, forskning, civilsamhälle och näringsliv. Där ansvariga inom de olika sektorerna fick delge sina tankar kring vad som behövs för att vi bättre ska lyckas, och vad de som ansvariga har misslyckats med.

Mer resurser och fler aktiva transporter

Socialminister Jakob Forssmed underströk att samhället har folkhälsopolitiska mål och att ansvarsfördelningen genom de är tydlig om vilken politisk nivå som har ansvaret för frågorna.

"Ansvarsfördelningen är tydlig, men vi måste få resurser. Kommuner med tuffare ekonomiska utmaningar har en svårighet att klara folkhälsouppdraget om vi inte också får resurser uppifrån", sa Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.

Många talare däribland socialminister Jakob Forssmed, skolminister Lotta Edholm och forskare Anna-Karin Lindqvist underströk alla vikten av att öka mängden aktiva transporter för att främja barn och ungas hälsa.

"Föräldrar är oroliga för sina barn och denna oro leder ofta till att de inte låter barnen cykla eller gå till skolan, men istället ska vi tänka ”jag älskar dig så cykla nu”," sa Anna-Karin Lindqvist som forskar vid Luleå Tekniska Universitet om aktiva transporter.

Ett civilsamhälle som är aktivt i hela landet

Toralf Nilsson, från Riksidrottsförbundet medgav att idrottsrörelsen idag har svårt att nå ut till alla barn och unga och att de där har mer att göra. Emma Jangö, Hej Främling, underströk vikten av att för att nå ut till fler barn och unga, även i glesbygd och personer med annan bakgrund, så måste vi också tänka utanför det traditionella förenings- och idrottslivet.

Näringslivet behöver ta ett ansvar

Synsam och Axfood är två bolag som Generation Pep har goda samarbeten med och de båda fanns representerade under Pep Forum. De båda underströk vikten av att näringslivet ska engagera sig i dessa frågor och att de också kan göra mer. Så väl mot kunder men också mot sina egna anställda. På flera olika sätt kan och bör näringslivet engagera sig för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa.

Ge inte upp om våra barn!

Ett av dagens kanske starkaste inlägg kom ifrån syskonen Michel och Patrick Tornéus som berättade om deras uppväxt i Botkyrka med en ensamstående mamma som kämpade hårt med att ge de samma möjligheter som andra barn, och den viktiga roll som idrotten spelade i deras liv.

De båda underströk vikten av att aldrig ge upp våra barn, och att det numera välkända citatet (orig. Frederick Douglas) "Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna" verkligen är en sanning, och att idrotten är en viktig plattform för att bygga starka barn och att engagemanget är avgörande för att lyckas.

Samtliga talare

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
H.K.H. Prins Daniel
Pernilla Baralt, Unicef SVERIGE
Åsa Regnér, Rädda Barnen
Kajsa Mickelsson, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Jakob Forssmed, socialminister
Lotta Edholm, skolminister
Julia Färjhage, kommunstyrelseordförande Lilla Edet
Toralf Nilsson, Riksidrottsförbundet
Anna-Karin Lindqvist, Luleå Tekniska Universitet
Emma Jangö, Hej Främling
Susanne Westford, Synsam
Sara Kraft Westrell, Axfood
Michel Tornéus, fd friidrottare
Patrick Tornéus, polis

Tack!

Vi på Generation Pep vill tacka alla talare, Jessica Almenäs, en av våra ambassadörer, som var en fantastisk programledare under dagen, TED Retorikstudio som stöttat oss i planering och genomförande av eventet, vår ambassadör Mårten Nylén som inspirerade oss till rörelse under dagen och såklart alla ni som deltog fysiskt eller digitalt.

Missade du Pep Forum? Delar av programmet finns tillgänligt på vår Youtubekanal. Undertexter publiceras allt eftersom.

Vill du engagera dig mer i barn och ungas hälsa?

Anmäl dig till våra kostnadsfria informationsträffar.