23 apr 2021

Parasport Sverige arbetar för att alla barn ska få uppleva gemenskap och rörelseglädje

Det har blivit dags att lära känna den sista organisationen i vårt nätverk för denna gång, och det är Parasport Sverige. Vi har ställt några frågor till Hanna Isaksson, projektledare för ParaPepp, för att för att få veta mer om hur Parasport Sverige arbetar för att få fler i rörelse. Hanna syns på bilden ovan.

 

Beskriv kort er verksamhet

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning inom 13 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi som förbund har fyra uttalade roller:

1. Ett specialidrottsförbund med ansvar för den dagliga verksamheten inom Parasport Sveriges ram.

2. Ett "riksidrottsförbund" med 13 egna idrotter och samarbete med övriga specialidrottsförbund som har idrott för personer med funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundets verksamhet.

3. Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom 14 andra specialidrottsförbund.

4. Ansvarar för och leder Special Olympics-verksamheten i Sverige.

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse?

Ett av Parasport Sveriges mål är att alla barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar ska få positiva erfarenheter av fysisk aktivitet, vilket dessvärre inte är fallet idag. För att uppnå detta måste vi riva de hinder som står i vägen för fysisk aktivitet för unga med olika funktionsnedsättningar. Vi arbetar därför brett med både bemötande, tillgänglighet, inkludering och prova-på-aktiviteter. Sedan hjälper vi även distrikt och föreningar med att starta upp eller bredda parasport och inkluderande verksamhet.

Parasport bedriver initiativet Special Olympics School Days i samarbete med Generation Pep, vilket är prova på-idrottsdagar i särskolan där eleverna får prova på olika idrotter på ett spännande sätt. Vi utvecklar också rekryteringsverktyg så som hemsidan para-me.se där personer med funktionsnedsättning kan se vad som finns att göra för dem där de bor.

Vi arbetar också aktivt med förebilder för att visa unga att andra med samma eller liknande förutsättningar kan vara fysisk aktiva på en mängd olika sätt – det gäller bara att hitta det som är riktigt kul!

Varför ville ni bli en del av vårt nätverk och bli peppare?

I åldrarna 7-18 år är mer än hälften av Sveriges barn och ungdomar medlemmar i en idrottsförening, men när det gäller unga med olika funktionsnedsättningar är andelen mellan 5-10 %. Det vill och ska vi ändra på! Att bli Peppare är ytterligare ett sätt, ett nytt redskap i verktygslådan, för att främja idrott och rörelse för alla barn och unga.

Förutom att vara ett förbund och bistå föreningar i den rollen har ni även tagit initiativet och skapat Start Your Impossible Camp för de som är intresserade av att testa någon ny parasport eller utvecklas i sin befintliga parasport. Hur har dessa läger påverkats av coronapandemin?

Vi har tyvärr behövt ställa in de flesta läger för att kunna följa både pandemilagen och de rekommendationer som finns i dagsläget. Tidig höst 2020, när smittspridningen var lägre, genomförde vi två läger. Då med väldigt begränsat antal deltagare på alla idrotter och vi såg även till att genomföra lägren på ett så sittsäkert sätt som möjligt. Det innebar bland annat att vi inte hade med några kontaktsporter, använde mycket handsprit, så mycket som möjligt genomfördes utomhus och alla samlingar för information till deltagare och ledare skedde digitalt. Vår förhoppning är att vi till sommaren ska kunna börja genomföra lägren igen, såklart på ett säkert sätt.

Varför tycker ni att andra organisationer eller företag ska gå med i nätverket?

Som talesättet lyder: ”det krävs en hel by att uppfostra ett barn”. För att vi ska kunna vända den negativa trenden med minskad fysisk aktivitet och ökade psykisk och fysisk ohälsa bland barn och unga, så måste alla dra sitt strå till stacken och bidra med sina unika kompetenser. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Som Peppare i nätverket kan vi alla hjälpas åt att skapa gemenskap och rörelseglädje för alla barn.

Har ni någon webbsida som man kan klicka in på för att läsa mer om er?

Här kan man läsa mer om oss: https://www.parasport.nu/

Vill din organisation också bli en del av vårt nätverk? Här går det att läsa mer om vårt nätverk och om hur din organisation går med.