14 mar 2022

Möt Junibackens förskola, Filipstad

Vi ska få träffa Junibackens förskola i Filipstad som brinner för att sätta sina barn i rörelse. De har den senaste tiden arbetat med Generation Pep Förskola som ett verktyg i sin verksamhet och delar här med sig av sina bästa tips för hur man skapar mer hälsosamma förutsättningar på förskolan.

Berätta lite kort om er förskola

Förskolan Junibacken är en kommunal förskola i Filipstads kommun. Förskolan består av tre avdelningar. Nyckelpigan som har de yngsta barnen, Ekorren som har mellanbarnen och Igelkotten som har de äldsta barnen. Totalt har vi 54 barn inskrivna.

Förskolan har många barn från olika kulturer eftersom Filipstad tagit emot mycket flyktingar under åren. Vi ser det som en tillgång med många olika kulturer och att vi har möjlighet att lära av varandra. Vår förskola ligger i anslutning till skogen så att vistas i naturen är naturlig del av vår verksamhet.

Varför valde ni att gå med i Generation Pep Förskola?

Filipstads kommun skall vara en välmående kommun år 2030 och då tycker vi att det är ett viktigt att börja med de yngsta barnen. Vi ser att vårt föreningsliv inte har så stor andel utlandsfödda barn i sina verksamheter och om vi börjar introducera detta tidigt i livet hoppas och tror vi att det blir en mer naturlig del i barnens liv. Vi har ett samarbete med Fritidsbanken och på så sätt har vi möjlighet att introducera nya sporter/lekar.

Vilka delar av plattformen har ni använt er av i verksamheten?

Vi har använt oss av vissa övningar samt föräldrainformationen som vi tyckte var viktig att dela med sig av. Vi som förskola ska ju ha ett samarbete med hemmet då är det viktigt att informera om nyheter och er information passade. Vi har även tagit del av tipsen på mellanmålen. Vi kan i dagsläget endast påverka mellanmålet eftersom det är det vi som pedagoger tillagar. Resten tillagas av kostenheten och följer kommunens kostpolicy. Plattformen är ju jättebra för tips och idéer.

Aktivitetsbana på Junibackens förskola

Hur har Generation Pep Förskola påverkat ert arbete?

Generation Pep har gjort oss mer medvetna om vad barnen gör utomhus. Vi säger att vi är ute varje dag men vad gör vi? Ser vi till att barnen är aktiva och får pulshöjande aktiviteter? När vi började rannsaka oss själva så var inte fallet så. Många av barnen gick ut och satt i sandlådan och grävde det får man inte ökade puls av. Idag ser vi utevistelsen som en aktivrörelse. Vi försöker få barnen att röra sig mer och i alla fall öka pulsen en gång under utevistelsen. Visst måste barnen få gräva i sandlådan men sakerna kanske inte är lika lättillgängliga utan man måste gå till förrådet och hämta saker. En så enkel sak kan ju alla fixa oavsett ålder.

Varför tycker du att förskolor ska arbeta mer med rörelse och hälsosam mat?

Rörelse och hälsosam mat borde vara en självklarhet för alla i samhället men tyvärr är det inte så. Vi försöker på förskolan påverka barnen så att de sedan även kan påverka sina föräldrar. Problemet är inte att förskolorna gör för lite utan det är barnens helhet som måste förändras. Vi kan inte påverka allt men att se till att barnen får testa olika sporter på förskolorna gör ju att barnen kan/vill göra saker på fritiden. Vår kommun har fördelen att ha en Fritidsbank. Där finns allt och vi som förskola har fått mycket hjälp därifrån. De har varit hos oss på förskolan och hjälpt oss med aktiviteter. Vi på förskolorna måste våga släppa in andra förvaltningar och på så sätt få inspiration. Vi är bäst på att undervisa barn i åldrarna 1-6 år men vi är inte bäst på allt annat. Våga ta hjälp från utomstående så kan alla förskolor ha Generation Pep. Vi som pedagoger har ett uppdrag och det ska vi följa. Vi ska vara aktiva och visar vi på glädjen ute/inne så smittar det av sig. Våra barn älskar när vi spelar fotboll, gör hinderbanor, går på skattjakter sammanfattningsvis älskar de när vi är med dom och leker och inte står och tittar. Tänk vilken fördel vi har som kan både vara ute och höja pulsen på arbetstid!!

Har du några tips till förskolor som vill komma igång med arbetet?

Våga testa! Inget är fel! Ingen kan allt när man börjar det är en lärprocess för alla både barn och vuxna. Läs igenom plattformens material, våga testa egna aktiviteter. Ha aktiviteterna tillsammans med alla barn. Barnen lär av varandra!

Vi på vår förskola gör detta tillsammans med alla barn samtidigt. Vi lär av varandra, de stora hjälper de mindre. Vi har fått en bättre gemenskap på förskolan. Nästa vecka ska vi hjälpa en annan förskola att komma igång med samma koncept som vi. För att barnen ska förstå vikten av aktiv rörelse så måste man börja tidigt. Våra yngsta deltar på sitt sätt. De studerar och tar in de olika rörelserna. Våra mellersta barn deltar efter sin förmåga och vågar aktivt testa nya saker. Våra äldsta barn deltar aktivt och undervisas i vikten av rörelse och goda matvanor. Detta ingår i vårt prioriterade område hållbar utveckling.

Mer om Pep Förskola

Mer om Pep Förskola och hur man registrerar kan du läsa här.