27 apr 2021

Idag invigdes landets tredje Pep Park!

Generation Pep har sedan några år tillbaka arbetat med ett koncept vi kallar Pep Park. Det hela började som ett projekt med Solna stad och Fabege och har sedan utvecklats till ett verktyg som vem som helst kan anamma. En Pep Park ger barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

Den 27 april invigdes den tredje Pep-parken och den är belägen i Råcksta. Bakom parken står fastighetsägaren Wallenstam.

Pep-parken i Råcksta är cirka 350 kvadratmeter stor och har sex olika zoner som består av varierande utmaningar för bättre koordination, styrka, balans och kondition. Parken har allt från balanshinder, till multifunktionell klätterställning och klätterdrumline och möjlighet till tidtagning för att locka till ett lustfyllt sätt röra sig, leka och umgås.

Pep-parken i Råcksta är belägen på Multråggatan 54, Vällingby.

Läs mer och inspireras till att bygga en egen Pep Park här.