18 nov 2019

Generation Pep utmanar i appen GONNA!

Den 18 november utmanas Sveriges befolkning till att vara mer fysiskt aktiva under en vecka, och samtidigt inspirera vänner och bekanta till en aktivare vardag i den nya appen GONNA!

Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. En undersökning från Göteborgs Universitet kunde för något år sedan visa att 14-åriga pojkar gick 30 procent färre steg år 2017 jämfört med 14-åringar år 2000. Hos flickorna hade antalet steg minskat med 24 procent. Samtidigt visar siffror att endast 14 procent av flickor på gymnasiet når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag.

En inaktiv livsstil, i kombination med ohälsosamma matvanor, ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. Men den negativa utveckling går att vända genom en gemensam insats. Hälsosamma vanor formas tidigt, och goda förebilder är viktiga förutsättningar till att barn och unga hittar glädjen i ett aktivt och hälsosamt liv. Därför utmanas nu Sveriges befolkning till att vara fysisk aktiva och samtidigt inspirera vänner och bekanta till att göra detsamma under den kommande veckan.

- Utmaningen gör vi för att uppmärksamma vikten av att vara en god förebild och inspirera den yngre generationen till mer rörelse, vilket också hör till temat för Pep Forum som hålls denna vecka den 22 november, berättar Mattias Svenson, Projektledare på Generation Pep.

Utmaningen sker via den nya appen GONNA! som lanserades tidigare under hösten 2019. Företaget bakom är en Peppare och med i Generation Peps nätverk, och delar visionen om att öka förutsättningarna och möjligheterna till ett aktivt och hälsosamt liv för alla barn och unga i Sverige. 

Läs mer i GONNA!s pressmeddelande.

Appen finns att ladda ner på:

Ladda ner via App Store

Ladda ner via Google Play

Mer om GONNA!

Appen GONNA! ger varje vecka sina användare en utmaning som är ett steg på vägen till att skapa en bättre värld. Utmaningarna tas fram i samarbete med utvalda organisationer för att göra skillnad på riktigt. När du har löst utmaningen så postar du en bild i appen, ditt engagemang blir på så sätt tydligt och du tävlar dessutom om att vinna veckans utmaning.

GONNA! lanserades i slutet av oktober. Generation Pep kommer tillsammans med organisationerna Ung Cancer, Håll Sverige Rent, Stiftelsen Friends, The Perfect World Foundation, Vegonorm och Naturskyddsföreningen att bidra med utmaningarna i appen under resten av året.