08 sep 2020

Carolina Klüft besökte Umeå och Sävarcamp

På inbjudan av landshövding Helen Hellmark Knutsson besökte Carolina Klüft och Generation Pep igår Länsstyrelsen Västerbotten. Dagen kretsade kring att lyfta frågan om barn och ungas fysiska hälsa, och hur samhällets olika aktörer kan samverka för att främja hälsa.

Pep-rapporten 2020 visade att endast 14 procent av barn i Sverige har en hälsosam livsstil. För att skapa ett stort engagemang kring barn och ungas fysiska hälsa, samla in inspiration från hela Sverige, men också för att sprida kunskap har Generation Pep med verksamhetschef Carolina Klüft bestämt sig för att göra en rad besök i landet under hösten. Första besöket blev i Västerbotten på inbjudan av landshövding Helen Hellmark Knutsson.

- Vi vet att inte en ensam aktör kan lösa den här frågan, därför känns det extra viktigt att, som idag, samla flera aktörer från samhällets olika sektorer. Jag känner också att det är otroligt inspirerande att få möjlighet att ta del av allt det fantastiska arbete som görs och alla eldsjälar som är verksamma, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Med Folkhälsomyndighetens restriktioner som vägledande i arbetet med planeringen, samlades ett 30-tal personer från regionen, kommuner, näringsliv och civilsamhälle på landshövdingens residens igår förmiddag. Förutom att lyssna till Generation Pep som berättade om sin verksamhet samt sin årliga rapport Pep rapporten, som kartlägger barn och ungas hälsa i Sverige på årlig basis, fick deltagarna även delta i rundabordssamtal. Under samtalen diskuterades hinder och utmaningar för barn och ungas hälsa, men stort fokus låg också konkreta förslag på vägen framåt.

- Barn och ungas fysiska hälsa är en ständigt aktuell fråga, och att få möjlighet att bjuda in till den här dagen känns mycket angeläget för mig som landshövding. Som ny landshövding är detta också ett sätt för mig att lära känna aktörer inom regionen, säger Helen Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten.

På eftermiddagen besökte Generation Pep och landshövdingen Sävar Camp.

På eftermiddagen besökte Generation Pep och landshövdingen Sävarcamp. Ett aktivitetsläger för barn i mellanstadieåldern som hålls varje sommar. Bakom Sävarcamp finns idrottsföreningar, kulturföreningar och övriga delar av civilsamhället för att främja barn och ungas hälsa, med tonvikt på det förebyggande arbetet.

- Sävarcamp är unikt då det är unga som leder unga. Det är ungdomar som leder projektgruppen, och ungdomar som i sin tur är ledare under lägret. Det innebär att barn både får testa på nya aktiviteter, men också får möjlighet att få förebilder som ligger nära de i åldern och som finns i deras lokalsamhälle, säger Per Höglund grundare till Sävarcamp.

Besöket i Västerbotten är det första av Generation Peps besök i några av landets olika regioner.

- Att få möjlighet att träffa många lokala aktörer som jobbar för barn och unga har varit otroligt inspirerande, jag känner att det finns mycket hopp med allt det engagemang som finns här i Västerbotten, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

För frågor kontakta Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig på Generation Pep - emma@generationpep.se / 070 649 46 90