16 mar 2021

Att jobba med hälsa har stärkt vår förskola

Under hösten 2020 inledde Generation Pep ett pilotprojekt där ett tio-tal förskolor fick prova plattformen Generation Pep Förskola. Två av de förskolor som deltog i pilotprojektet var Båtsman och Björklövens förskolor i Ale kommun. Här berättar deras rektor Anna lite kort om vad de tycker om plattformen och arbetet med hälsa i förskolan.

Varför ville ni vara med i pilotprojektet?

Vi hade jobbat med hälsa och rörelse på vår förskola innan och skapat oss en hälsoprofil, men vi upplevde att det var ett stort jobb att eftersöka information och material riktat till förskolor kring ämnet. Vi såg möjligheten att vara med i pilotprojektet som en chans att dels få tillgång till mer information och material, men också vara med och skapa den typ av plattform vi själva hade saknat i uppstarten av vårt arbete.

Hur har ni upplevt plattformen?

Det finns otroligt mycket material, vi uppskattar att det är ett helhetskoncept med en layout som följer hela konceptet så att barnen känner igen materialet. Vi har fått jättebra kunskap kring kosten då vi tidigare inte hade kopplat ihop rörelse och kost lika mycket förut. Vi har även uppskattat informationen vi kunnat dela med vårdnadshavare.

Vilken del av plattformen har ni uppskattat mest?

Kosten blev ju en ny infallsvinkel för oss och det känns ju bra. Men även affischerna och rörelsepassen har vi använt väldigt mycket.

Rörelse och inspirationsväggBarn på förskolan utomhus

Ni har ju jobbat med rörelse innan, vilka fördelar har ni sett att rörelsearbetet gett er?

Vi upplever att vi på våra förskolor har en hög närvaro bland barnen, inte minst har det varit tydligt nu i pandemitider. Vi har aktivt valt att vara ute mycket då det påverkar hälsan positivt ur flera aspekter. Utöver friska barn så är även vår personal väldigt frisk och har hög närvaro.

Har plattformen underlättat ert arbete eller inneburit merarbete?

Vi har ju jobbat framförallt med rörelse innan, men jag tror att en förskola som inte jobbat så mycket med detta tidigare kommer känna att det är enkelt för allt finns på samma ställe. Istället för att surfa runt och leta material på flera olika sidor så kan du logga in på ett ställe och allt är där.

Skulle ni rekommendera detta till andra förskolor?

Ja verkligen, det är lättillgängligt och sen otroligt viktigt arbete.