Länklista

Här samlar vi länkar till olika initiativ och sajter där du kan läsa mer...

 

Jamie Oliver samlar det senaste kring matfrågor och har startat en mat revolution: jamiesfoodrevolution

 

Upptäck hundratals filmer som får dina barn aktiva i skolan och hemma: GoNoOdle

 

Hade du inte möjlighet att delta på seminariet Nyckeln till en frisk generation på Karolinska Institutet? Eller vill du kanske höra någon av talarna igen? Se hela seminariet här: EnFriskGeneration

Fysisk Aktivitet

www.parkrun.se/haga

www.skidor.com/Grenar/allapasno/OmAllapasno

www.changethegameumea.se

www.loparakademin.se

www.enfriskgeneration.se

www.tillsammanscup.se

www.idrottonline.se/RodonsSK

www.skolyoga.se

www.laget.se/kistasc

www.lifee.com

www.pokemongo.com

 

Kost & Matvanor

www.jamiesfoodrevolution.org

www.livsmedelsverket.se

www.sundkurs.se 

 

Skolan

www.elevhalsoportalen.se 

www.letsmoveschools.org 

www.gonoodle.com

www.skolmatsverige.se

 

www.trivselledare.se

www.gillavatten.se 

 

Rekommendationer

www.who.int/features/qa/27/en

www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer

www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/hej-skolmat

www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/skola/rad-och-material/sapere_livsmedelsverket_a4-mindre.pdf 

www.cdc.gov/youthcampaign/pressroom/PDF/6.2.07-ParentsPlayRoleBG.pdf 

www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/bra_mat_i_skolan_livsmedelsverket_nov13.pdf

www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer

www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/physical-activity-and-cancer/how-physical-activity-prevents-cancer

www.ki.se/forskning/motion-mot-depression

www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/obesity-fact-sheet

www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Aktuell-forskning/Forskning-om-riskfaktorer/

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

www.newsroom.heart.org/news/childrens-cardiovascular-fitness-declining-worldwide 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4241367/

www.who.int/nutrition/topics/obesity/en/

www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/phys/benefits

www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/phys/benefits