Engagera dig

Alla kan vara med och göra skillnad för barn och ungas hälsa. Bli en del av vår folkrörelse idag!

Generation Pep – vi skapar en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Generation Pep – vi skapar en folkrörelse för barn och ungas hälsa

Generation Pep vill att alla barn och unga ska ha vilja och möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. För att detta ska bli verklighet vill vi skapa en rörelse där alla delar av samhället finns representerade och jobbar mot samma mål. Vi behöver helt enkelt en folkrörelse för barn och ungas hälsa. I den här folkrörelsen vill vi ha med dig, och vi hoppas såklart att du vill vara med oss.

Skolor, organisationer, föreningar, företag, verksamheter inom offentlig sektor eller eldsjälar – alla kan vara med!

Bli en del av vår folkrörelse för barn och ungas hälsa idag!

Som organisation/förening, företag eller myndighet/offentlig aktör kan vara med i vår folkrörelse genom att engagera er i vårt nätverk. Där samlar vi idag redan över 400 aktörer, och vi vill bli fler!

Är du en skola har vi ett särskilt skolnätverk för er där ni även får tillgång till ett gratis metodstöd för att utveckla ert arbete. Med hjälp av metodstödet kan ni även certifiera er som en Generation Pep Skola.

Privatpersoner kan vara en del av vår folkrörelse på följande sätt:

  • Sprida våra tips på hur alla kan skapa en mer hälsosam vardag.
  • Engagera dig ideellt i en förening/organisation, och se till så att ni går med i vårt nätverk.
  • Engagera din arbetsplats i frågan.

Bli en del av Generation Pep

Nyhetsbrev