31 aug 2020

Skolor kan få diplom från Klüft och Prins Daniel

Generation Pep har sedan 2018 stöttat skolor som metodiskt och aktivt vill arbeta för att främja barn och ungas fysiska aktivitet och hälsosamma matvanor. Över 1500 grundskolor över hela Sverige har valt att arbeta med det kostnadsfria digitala metodstödet Generation Pep Skola för att förbättra sina elevers hälsa.

Pep-rapporten 2020 visade att endast 2 av 10 barn i Sverige når den rekommenderade mängden om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. En nyligen publicerad studie från Världshälsoorganisationen (WHO) kunde även slå fast att elever i Sverige är några utav de mest stillasittande i världen.

För att förbättra stödet till skolor, och underlätta så det systematiska hälsoarbetet blir en naturlig del av skoldagen, har Generation Pep nu presenterat en möjlighet för skolor att certifiera sig som Generation Pep Skolor.

- Vi vet att ingen aktör ensam kan vända den oroväckande trenden kring barn och ungas hälsa, men tillsammans med er är vi övertygande om att vi kan vända utvecklingen och förbättra våra elevers hälsa över hela landet, säger Carolina Klüft verksamhetschef för Generation Pep.

Med stöd i läroplanen och framtaget (av Generation Pep) i samarbete med skolor och forskare vid tre svenska universitet är Generation Pep Skola inte bara ett enkelt verktyg att använda, utan också ett verktyg som grundar sig på forskning och evidens.

Genom tydliga handlingsplaner, tips och stöd längs vägen, så som filmer och en inspirationsbank kan nu skolor följa sitt arbete och än mer systematiskt förbättra sitt arbete inom sex olika områden så som aktiva raster och näringsriktiga måltider. För varje avklarat område finns möjlighet till belöningar och om arbetet innefattar alla sex områden för alla elever på skolan väntar bland annat ett diplom från Generation Pep signerat Carolina Klüft och Prins Daniel.

Läs mer om Generation Pep Skola.

För ytterligare information, kontakta: 

Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig, 070-64 94 690, emma@generationpep.se