28 okt 2022

Carolina Klüft utsedd till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet

Tack vare sitt arbete för att främja fysisk aktivitet, livsstil och hälsa hos den svenska befolkning har Generation Peps verksamhetschef, Carolina Klüft, utsetts till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Carolina Klüft tillträdde som verksamhetschef på Generation Pep våren 2019. Hon ingår även i styrgruppen för Göteborgs universitets centrumbildning Centrum för hälsa och prestationsutveckling, ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hon har tidigare också medverkat vid flera seminarier tillsammans med forskare från Sahlgrenska akademin.

I år utses hon till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet, för sin insats inom folkhälsa. Enligt motiveringen från Sahlgrenska akademins styrelse ligger Carolina Klüfts arbete väl i linje med den forskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin kring fysisk aktivitet, livsstil och främjande av hälsa i befolkningen.

– Genom utnämningen av vår nya hedersdoktor knyter Sahlgrenska akademin till sig en ny kraft i frågor som ligger både Sahlgrenska akademin och Carolina Klüft nära, nämligen att förebygga ohälsa genom hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Genom sitt arbete i Generation Pep inspirerar Carolina Klüft både organisationer och enskilda personer, och jag vet att hon alltid är mycket noga med att den information hon för fram har vetenskaplig evidens, säger Professor Agneta Holmäng, styrelseordförande och dekan.

Läs gärna mer: Carolina Klüft hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien (gu.se)