20 jan 2022

Ny intervju: En förskola med rörelse som profil

Lundens förskola i Borås startade under hösten 2021 och har en rörelse och idrottsprofil. Förskolan har även varit med från start i Generation Pep Förskola. Nu kan du hitta vår intervju med förskolans rektor Jenny Mårtensson i rummet Inspiration!

I intervjun delar rektor Jenny Mårtensson med sig om förskolans arbete och profil, vad Generation Pep Förskola inneburit för dem samt hur de strukturerat upp förskolans olika miljöer.

- Vi har haft förmånen att vara med från start med Pep Förskola plattformen, vilket har gett oss inspiration genom att möta andra förskolor. Vi har tagit del av forskningen som presenteras på hemsidan och i andra forum. Nu vill vi också bidra med vårt arbete, för att inspirera andra att höja mängden rörelse/ puls i förskolan, säger Jenny Mårtensson, rektor på Lundens förskola i Borås.

Läs hela intervjun här!