20 jan 2022

En förskola med rörelse som profil

Lundens förskola i Borås startade under hösten 2021 och har en rörelse och idrottsprofil. Förskolan har även varit med från start i Generation Pep Förskola. Vi har intervjuat rektor Jenny Mårtensson för att veta mer om förskolans arbete och profil, men också hur de strukturerat upp förskolans olika miljöer.

Ni är en nystartad förskola med rörelseprofil, berätta hur tar det sig uttryck?

Redan under byggnation av förskolan var det viktigt för oss att få profilen synlig, då framför allt genom planering av gården och barnens utevistelse. Inomhus arbetar vi aktivt med att skapa möjligheter till rörelse, genom ex. material, speglar och utrymme. Vi arbetar med olika nivåer och underlag. Genom vår rörelsepolicy som vi tagit fram, lyfter vi in rörelse och hälsoaspekten i alla delar av verksamheten. Exempelvis om vi har en sångstund så kompletterar vi den med rörelse för hela kroppen och när vi äter tillsammans med barnen samtalar vi om vad maten gör med kroppen osv. Det viktigaste är att skapa en motivation och nyfikenhet kring detta för barnen – för det ska vara lustfyllt att lära och röra sig – det är vår utmaning!

Utomhus har vi byggt olika zoner som ska bidra till rörelse och återhämtning för barnen. Den trygga, lite lugnare zonen finns närmast fasaden, här finns möjlighet till måltider, skapande och återhämtning/ sagor. Sandlådorna är skapade med vatten närliggande för att arbeta med mängder/ tyngder och fantasi. Lite utanför finns zon 2, här har vi klätterlek, löparbanor samt fordonsbanor, och gräsplaner. I zon 3 som är den mer vidlyftiga zonen, finns det ytterligare möjlighet till ”svårare” klättring/ hinderbana, hängredskap samt gömmor att komma undan i. Pedagogerna delar upp sig i utemiljön och erbjuder aktiviteter för barnen, där vårt fokus ligger på olika Idrottsformer, men det kan också handla om annat.

Zon 4 som finns utanför staketet är Skogen och Staden, här erbjuds barnen möjlighet till obanad terräng i Skogen och utforskande av natur. I staden som vi också har en närhet till, finns våra idrottsarenor som vi planerar att besöka (när restriktioner lättar och möjligheten finns i större utsträckning) Vi har skapat kontakt med lokala idrottsföreningar och har som ambition att utveckla det samarbetet. Vi vet hur viktigt föreningslivet är för barn och ungdomar och vi vill vara en brygga för barn och föräldrar att hitta vägar till dessa.

Ni har ju en rörelsepolicy, vad innehåller den?

Den är vår ryggrad. Daniel Berglinds forskning visar att på förskolor som har en rörelsepolicy, så rör sig barnen mer. Så detta blev en viktig del i vårt arbete med att sätta profilen. Den innehåller bland annat; utevistelse minst 2 ggr om dagen, pulshöjande aktiviteter dagligen, daglig återhämtning, varierat utbud ar rörelseaktiviteter – inomhus och utomhus, att barn har inflytande över aktivitet och idrottsformer mm. I rörelsepolicyn har vi också skapat en rörelsekalender. Kalendern innehåller rörelseaktiviteter varje månad, utifrån händelser i kalendern, ex. styltans dag, pingisens dag mm. Vi har också lagt in rörelsefokus på övrigt ”traditionsfirande”, ex att Förskolans dag firas med rörelsefokus och att lucia firas med förskolans profil i fokus. Vi har också lyft in sporthändelser, så som VM, OS mm, som en händelse att uppmärksamma i förskolan. Under OS, så har förskolan exempelvis ett eget OS.

Varför tycker ni att det är viktigt att jobba med rörelse inom förskolan?

Forskningen är tydlig kring vilka effekter rörelse har för hälsa och lärande, så att kunna vara med och skapa goda vanor för barnen för framtiden känns givet. Vi vill göra rörelsen till något lekfullt, motiverande och roligt så att barnen inspirerar familjen och andra att ”haka på”.

Har ni tips på aktiviteter man kan göra på förskolan för att få upp pulsen?

Använd de stunder och tillfällen som erbjuds. Uppmuntra barnen att utveckla sin motorik och samarbete. Går det att springa fortare? Om vi gör det tillsammans, kommer vi längre då? Skapa motivation till att vilja röra sig genom att hitta variation i undervisningen, ex digitala hjälpmedel.

  • Vi använder Generation Peps ”måndagsmoven”
  • Bygga hinderbanor tillsammans med barnen, både inomhus och utomhus
  • Att vuxna är med på samma villkor som barnen i rörelseaktiviteter
  • Inspireras av idrottsmän/ kvinnor och efterlikna dem – samt utmana dem!
  • Vid promenad till annan plats, gör olika rörelser mellan lyktstolpar (hoppa på ett ben, baklängesgång, smyga, gå på tå/ häl osv)

Hur har Pep Förskola hjälpt er i ert arbete?

Vi har haft förmånen att vara med från start med Pep förskola plattformen, vilket har gett oss inspiration genom att möta andra förskolor. Vi har tagit del av forskningen som presenteras på hemsidan och i andra forum. Nu vill vi också bidra med vårt arbete, för att inspirera andra att höja mängden rörelse/ puls i förskolan.

Här kan ni läsa ett inspirationscase om hur förskolan arbetat fram sin rörelsepolicy.