Tillbaka till Inspriationsbanken

Skapa en rörelsepolicy och rörelsekalender på förskolan!

Lundens förskola i Borås / Borås kommun

Kort beskrivning

Daniel Berglinds forskning visar att på förskolor som har en rörelsepolicy, så rör sig barnen mer. När vi skulle sätta profilen för Lundens förskola så blev detta en viktig del i vårt arbete.

Den innehåller bland annat; utevistelse minst 2 ggr om dagen, pulshöjande aktiviteter dagligen, daglig återhämtning, varierat utbud ar rörelseaktiviteter – inomhus och utomhus, att barn har inflytande över aktivitet och idrottsformer mm.

I rörelsepolicyn har vi också skapat en rörelsekalender. Vanligtvis så har förskolor traditioner som firas. På Lundens förskola ville vi spetsa till dessa traditioner tillsammans med förskolans profil; Lek och Idrott. Vi plockade fram de traditioner som var viktiga att uppmärksamma för oss och funderade på HUR vi kunde få in rörelse i detta. Kan man fira LUCIA genom rörelse med kroppen? Hur vill vi uppmärksamma barns födelsedagar, kanske genom val av lek? I almanackan  finns det dagar som uppmärksammar det mesta och vi valde ut event som passar vår verksamhet. Kalendern innehåller rörelseaktiviteter varje månad, utifrån händelser i kalendern, ex. styltans dag, pingisens dag mm. Vi har också lagt in rörelsefokus på övrigt ”traditionsfirande”, ex att Förskolans dag firas med rörelsefokus och att lucia firas med förskolans profil i fokus. Vi har också lyft in sporthändelser, så som VM, OS mm, som en händelse att uppmärksamma i förskolan. Under OS, så har förskolan exempelvis ett eget OS.

Läs mer i bifogade filer!

Bidragets syfte

Syftet med vår rörelsepolicy är att på ett systematiskt sätt planera för och involvera rörelse i verksamheten på ett naturligt sätt som leder till att barnen och vi pedagoger rör oss regelbundet och flera gånger per dag!

Genom rörelsekalendern som täcker årets alla månader kan vi också knyta ihop rörelse med traditioner som lyfts eller firas i förskolan!

Ladda ner

Rörelsekalender Lunden
Lek Och Rörelsepolicy Lundens Förskola