Tillbaka till Inspriationsbanken

Tips på friluftsdagar! Walking on the wild side

Rinkebyskolan / Stockholms län

Kort beskrivning

På Rinkebyskolan har vi haft olika friluftsdagar, bl.a:

Björkvik, Ingarö

Friluftsdag med tema paddling, matlagning, allemansrätt, livräddning utomhus, bad och samarbetsövningar. Dagen var mycket uppskattad av elever såväl som lärare. 

Judarnskogen

Hela skolan, ca 200 elever och alla anställda tog del av dagen med följande aktiviteter på schemat: Orientering, matlagning utomhus samt samarbets- och värderingsövningar. Eleverna i årskurs 9 ledde alla samarbets- och värderingsövningar. En sådan friluftsdag med samma innehåll genomförs i oktober och april.

Ramsviken

Onsdagen den 19 september var alla elever i skolår 9 i Ramsviken.

Väl på plats genomförde vi följande aktiviteter: Tipspromenad med allemansrätt som ledfrågan, samarbets- och värderingsövningar som leddes av eleverna, en teori uppgift som handlade om livet i Östersjön, matlagning utomhus samt SUP paddling, livräddning utomhus samt bad och lek.

Dagen genomfördes i samarbete med Skärgårdsstiftelsen, utbildningsplats Ramsviken.

Teoripass i klassrummet en vecka innan kring;

 • Allemansrätt

 • Hemkunskap/Matlagning: Koka korv, steka kött, laga blåbärssoppa samt. sophantering

 • Lägerskola: Sätta upp ett tält, bygga vindskydd

 • Simning utomhus samt livräddning och SUP paddling

 • Samarbetsövningar

 • Värderingsövningar

Bifogat finner ni informationsbrev till föräldrar mm.

Bidragets syfte

Syftet med friluftsdagen är att ge eleverna;

 • positiv upplevelse av friluftsliv och samtidigt ge dem möjligheten till ökad kunskap om naturen, sig själva och andra personer i deras skolmiljö.

 • stärka sammanhållningen i gruppen samt samarbetsförmågan

 • främja den personliga utvecklingen samt att utveckla förmågan att arbeta i grupp

 • förvärva kunskaper om friluftslivet, både teoretiskt och praktiskt

 • stimulera de olika sinnena och därigenom påverka den sociala, emotionella, fysiska/motoriska och kognitiva utvecklingen

Syftet är att främja friluftsliv. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lärarhandboken 2003, s.46).

Vi på Rinkebyskolan vill behandla och betrakta alla elever som enskilda individer där man kan förväntas arbeta utefter varje persons egna behov. Koncentrationssvårigheter är något som åtskilliga barn har och vi vill inte se dessa barn som problematiska utan istället se möjligheterna med att arbeta annorlunda med barnen och utveckla deras förmåga att samarbeta, fokusera sig på olika uppgifter samt visa gott förhållningssätt mot varan.

Genom våra aktivitets- och friluftsdagar tränar vi våra elever att utveckla de visuella och de auditiva inlärningsprocesserna i undervisningen. Vidare lär vi våra elever vilka normer och värderingar som gäller på vår skola och i vårt samhälle. Hur förhåller vi oss till varandra trots olikheter och hur förstärker vi likheter mellan olika individer och grupper som finns på Rinkebyskolan. Genom olika friluftslivs aktiviteter vill vi utöka och förbättra utsikter för barnens bästa i deras vardag på Rinkebyskolan. Sambandet mellan personlighetsutveckling – motorik – socialkompetens - värdegrund är tydlig för oss på Rinkebyskolan och i det syftet har vi utvecklat vår egen modell med olika aktivitets- och friluftsdagar.

Ett av idrott och hälsas tre kunskapsområden i grundskolan är Friluftsliv och utevistelse. Detta kunskapsområde utgår från att naturen och utemiljön är en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om olika förutsättningar för och upplevelser av att vistas utomhus i olika väder vid olika årstider. Det kreativa värdet av att vistas i naturen förutsätter att man inte behöver oroa sig för att gå vilse. Nyttan med förmågan att orientera sig med hjälp av en karta handlar om säkerhet. Om eleverna kan orientera är risken liten att de går vilse och det ger dem möjlighet att våga ge sig ut i okända miljöer, såväl i storstäder som i naturen (Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet till nuvarande kursplan, Lgr 11, står det: Kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändig för att eleverna ska kunna orientera sig i olika miljöer. Miljöerna som de ska kunna orientera sig i kan vara allt från ett köpcentrum till skogar och ängar. Kursplanen har därför valt att använda det övergripande begreppet ”att orientera” istället för orientering, som för tankarna till sporten orientering. Kunskaperna om hur man orienterar kommer förstås även till användning i sporten orientering. (Skolverket, 2011b, s. 16)

Ladda ner

ht_18__paddling___r_7__brev_hem.docx
ht18__paddling_i_7a_och_7b__arbetsindelning.docx
ht_18__brev_hem__judarnskogen__friluftsliv_i_skol_r_7__8_och_9_..._alla.docx
ht_18__samarbets_vningar__friluftsdag_i_judarnskogen___vningar.docx
ht_18__friluftsdag_i_judarskogen__arbetsindelning.docx
arbets_indelning__friluftsdag_i_ramsviken___r_9.docx
ht_18__friluftsliv__ramsviken__r_9.docx

Hur vill eleverna att en friluftsdag ska se ut?
Mer friluftsliv i skolan
Skärgårdsstiftelsen