Kort beskrivning

En enkel och lekfull frågesport om mat och rörelse. Ett lätt sätt att sprida fakta och väcka intresse. Varje fråga följs av flera diskussionsfrågor så att barnen kan bidra med egna tankar kring ämnet.

Bidragets syfte

Att sprida kunskap, väcka intresse och skapa medvetenhet kring vad som är bra mat och hur mycket rörelse kroppen behöver för att vara frisk och stark. ger både en bred kunskap om hälsa och konkreta tips i vardagen. Möjlighet till att diskutera vidare med hjälp av förslag på diskussionsfrågor.

Ladda ner

gr_nsaker_och_fruktkluring_4.pdf
r_relsekluring_1.pdf
r_relsekluring_3.pdf
sockerkluring_.pdf

En Frisk Generation hemsida