Initiativpartner

Våra initiativpartners är organisationer som driver initiativ för att öka kännedom, förändra och påverka levnadsvanor. 

Bli initiativpartner!

Att vara initiativpartner innebär att man driver och finansierar ett eget initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. Det kan vara kunskapshöjande eller konkret skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och/eller hälsosamma matvanor.

Initiativet ska bidra till bredd och mångfald sett till Generation Peps totala portfölj av initiativ - möjligheten att bli partner ökar därför om ert initiativ kan bidra till att nå grupper som vi inte redan når.

Alla initiativ måste vara i linje med de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Varje konkret initiativ föregås av noggrann utvärdering, finslipning och diskussioner mellan Generation Pep och den blivande initiativpartnern. Läs mer om Generation Peps befintliga samarbeten och initiativpartners ovan.

Vad får man som initiativpartner?

Som initiativpartner bidrar ni till en positiv samhällsutveckling och får en kvalitetsstämpel på er organisations samhällsengagemang, som innebär att ni får möjlighet att kommunicera ert initiativ i samarbete med Generation Pep.

Ni blir en del av Generation Peps nätverk av företag, ideella organisationer och offentlig sektor. Det innebär bland annat att ni bjuds in till regelbundna träffar med våra andra initiativpartners, och till Pep Forum varje år och ni får möjlighet att delta i gemensamma kampanjer. Ni får på olika sätt ta del av kunskap och den mest uppdaterade forskningen kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor från våra kunskapspartners.

Ni syns bland annat på Generation Peps sajt, i vår årsberättelse och kan komma att uppmärksammas i våra sociala medier som ett gott exempel och inspiration för andra aktörer.

Så här ser ansökningsprocessen ut

Generation Pep går regelbundet igenom inkomna initiativförslag och testar mot uppsatta kriterier (se utvärderingsmodell nedan). Givet att dessa är uppfyllda, tas vidare dialog för att samla alla fakta för att därefter ta förslaget vidare för utvärdering av vår initiativkommitté. För att initiativet ska bli antaget behövs slutligt godkännande av Generation Peps styrgrupp. Därefter skrivs ett samarbetsavtal som oftast sträcker sig över en treårsperiod. För att säkerställa måluppfyllelse arbetar vi med en oberoende granskningspartner, Serus, som gör en årlig utvärdering utifrån i samarbetsavtalet uppsatta mål.

När du anmäler ditt intresse för att bli samarbetspartner till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera ansökningsprocessen och kontakta dig för kompletterande uppgifter. Vill du veta mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här.

Ansök om att bli initiativpartner!