Kommun

Som kommun har ni en viktig roll i skapandet av förutsättningar för en jämlik hälsa bland barn och unga. Här hittar ni verktyg att använda som stöd och inspiration i ert hälsofrämjande arbete.

Anordna en Pep Dag

Pep Skola

Inspirationsbanken

Checklista för en hälsosammare kiosk

Filmer

Fakta & råd

Ta del av information & inspiration