Om Generation Pep

Vi arbetar för alla barn och ungas hälsa.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. För att ha en chans att lyckas är vår målsättning att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Kronprinsessparet är initiativtagare, och tillsammans med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor arbetar vi för att nå vårt mål. Våra partners åtar sig att på ett konkret och meningsfullt sätt driva initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. För att säkerställa att det blir så arbetar vi med tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse. Alla Generation Peps initiativ utgår från de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

I filmen nedan hittar du exempel på vad vi tillsammans med några av våra samarbetspartners åstadkom under 2017.

Klicka här för att läsa Generation Peps verksamhetsberättelse 2017.