FAQ

Varför finns Generation Pep?

Vi rör på oss för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen i dag en av våra största hälsofaror med följder som depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet. Våra levnadsvanor tar bokstavligen död på oss och det är dags att ta problemet på allvar.

Därför finns Generation Pep. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att alla barn och unga ska ha möjlighet och viljan att leva ett hälsosamt liv.

Hur arbetar Generation Pep?

Generation Pep är beroende av samarbeten. Om olika aktörer och delar av samhället är pep tillsammans blir vi starkare och kan få ett större genomslag.

Generation Pep arbetar tillsammans med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor för att nå vårt mål att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Våra partners åtar sig att på ett konkret och meningsfullt sätt driva initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. För att säkerställa att det blir så arbetar vi med tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse. Alla Generation Peps initiativ utgår från de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Vilka står bakom Generation Pep?

Founding Partners

Våra Founding Partners är medgrundare till Generation Pep.

Kunskapspartners

Våra kunskapspartners bidrar med kunskap inom sitt expertområde.

Supporting Partners

Våra Supporting Partners arbetar pro bono och stöttar Generation Pep inom sitt expertområde.

Initiativpartner

En Initiativpartner driver konkreta och meningsfulla initiativ för att ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp med hälsosamma levnadsvanor. Generation Peps initiativpartners arbetar självständigt med genomförandet efter att initiativet blivit godkänt av initiativkommittén och styrgruppen.

Initiativkommitté

Initiativkommittén går igenom alla föreslagna initiativ för att säkerställa att de kan möta Generation Peps kriterier för förväntad effekt, intresse hos målgruppen, mätbara resultat och att de bidrar till bredd och mångfald. Först efter att ett initiativ godkänts av initiativkommittén och styrgruppen kan det antas.

Generation Peps initiativkommitté består utav personerna: Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin, med inriktning mot kardiovaskulär prevention, vid Karolinska Institutet. Örjan Ekblom, docent och Med Dr. i fysiologi med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet vid GIH. Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs Universitet samt Oscar Boldt-Christmas, partner McKinsey & Co med inriktning vård och hälsa.

Hur behandlar Generation Pep personuppgifter?

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018 har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Här hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.