Kort beskrivning

I denna video visar vi olika Tabatarörelser. Videon kommer läggas till i vårt månadsblad för februari som i dag används på tre skolor i Värnamo kommun. Bladet kommer ut en gång per månad och innehåller en brainbreak och en pulsövning/dans. Månadsbladen sätts upp i klassrummen där man hämtar aktiviteterna genom QR koder. Det betyder att om en elev önskar en rörelse under lektionen kan man tex med sin egen i-pad skanna av en övning men även att man gör dem gemensamt med sin klass.

Bidragets syfte

Syftet med videon är att tillsammans ha roligt, att det är en kul grej att röra sig, man kan anpassa rörelserna så alla kan delta och vikten av att röra sig för att må bra.