Tillbaka till Inspriationsbanken

SCRIIN skola

SCRIIN / Hela Sverige

Kort beskrivning

"SCRIIN Skola" är ett initiativ som drivs av den ideella organisationen SCRIIN.org där vi kostnadsfritt erbjuder alla ett kul verktyg för att öka fysiska aktiviteten och minska stillasittande med mobiler under skoldagen.

Som skola får ni under en månad låna två klassuppsättningar SCRIIN-mätare som kopplas ihop med SCRIIN-appen eller kan användas "stand alone" (om skolan har mobilförbud under skoldagen). När alla fyra lamporna lyser är WHOs rörelsemål uppnått. SCRIIN-appen mäter även skärmtid och vi har ett webbverktyg där man kan skapa små utmaningar mellan skolor eller klasser i balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet.

Bidragets syfte

Syftet med SCRIIN skola är att ge eleverna insikt i sin balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet och inspirera till en mer aktiv skoldag.

www.scriin.org