Tillbaka till Inspriationsbanken

Schemalagd skolmat är en hit!

Ljungbyhedskolan / Klippans kommun

Kort beskrivning

På Ljungbyhedskolan har schemalagda luncher blivit en stor hit! Med fyra sittningar där 100 elever äter åt gången märktes skillnad redan efter första dagen. Eleverna kunde äta i lugn och ro, de behövde inte köa när de skulle ta om och behövde inte stå med sin bricka och fundera på var de skulle sitta.

Lunchen är på 30 minuter och ligger inte alltid i direkt anslutning till rasten. Förändringen har inneburit att matsvinnet minskat med hälften och för de pengarna kan 19 pedagoger äta lunch.

-När jag kom hit 2012 såg jag att många elever inte åt lunch. Det var inte för att maten inte var god utan för att det var stökigt och bullrigt i matsalen. En stökig miljö är inte okej i min värld och därför schemalagdes skollunchen från januari 2013." Uttalade sig dåvarande rektor Marie Berlin.

En uppföljning har gjorts bland elever och personal vilket resulterat i att skolan fortsätter med den införda organisationen samt kommer att vidareutveckla konceptet.

 

För mer tips och inspiration kring Trivsamma skolmåltider - kolla Pep Skolas område "Trivsamma skolmåltider".

Bidragets syfte

För att undvika en stökig och bullrig miljö i skolmatsalen krävs planering och engagemang, något som Ljungbyhedskolan har snappat upp. Elever och pedagoger behöver äta i lugn och ro, något som borde vara en självklarhet på alla skolor. Genom att schemalägga skollunchen och närliggande raster så möjliggörs de goda effekterna av en ordentlig lunch.

Ljungbyhedskolan