Tillbaka till Inspriationsbanken

QLeva - Hjälp till hälsa och lärande

Åse Victorin, barnläkare och författare / Västra Götalands län

Kort beskrivning

QLeva är ett hälsofrämjande och förebyggande webb-baserat lärverktyg som är designat för att utbilda barn och deras föräldrar till att klara vår tids stora förändringar. Genom att öka kunskapen om hållbara levnadsvanor, både fysiskt och psykiskt, leder QLeva in de unga till ett hälsosamt liv och utveckling med respekt för sig själva och andra.

Framtaget på vetenskaplig grund av barnläkare och psykolog med lång erfarenhet, är QLeva ett långsiktigt, komplett verktyg för samverkan via interaktiva lektioner, personliga applikationer och inspirerande information för elever i olika åldrar, föräldrar och lärare.

Bidragets syfte

Den psykiska ohälsan bland unga ökar i Sverige. Dessa elever är trötta, ledsna, okoncentrerade och får svårt att klara skolan. Den normala friska utvecklingen hämmas och ohälsan blir ett hotande folkhälsoproblem. Vårt allt mer teknologiska samhälle, digitaliseringen, har baksidor som drabbar barn och ungas livsstil med stress och trötthet som följd. Bristen på personlig utveckling och utbildning hindrar unga från att kunna nå sin fulla potential vilket kan komma att påverka deras framtida vuxenliv. Målet för QLeva är att genom inspiration och kunskap bevara god hälsa - för friska ungdomar med hopp och framtidstro.

Ladda ner

Presentation QLeva.pptx

Läs mer på QLeva's hemsida