Kort beskrivning

Eleverna i år 7-9 har rörelse alla skoldagar i veckan. 2 pass i Idrott & hälsa samt 3 pass som vi kallar pulsträning. Dessa är 30 min på schemat där 20 min är avsett för att eleverna ska vara fysiskt aktiva. Nästa steg är att utveckla området som kallas "aktiva klassrum" där man integrerar rörelse i undervisningen.

Bidragets syfte

Syftet är att höja elevernas måluppfyllelse då forskning visar att fysisk rörelse stimulerar syre- och blodtillförsel till hjärnan så att den fungerar bättre. Eleverna kan då dra nytta av "en skarpare hjärna" på sina lektioner efter pulsträningen. Det långsiktiga perspektivet blir en bättre hälsostatus, bättre stresstålighet, bättre koncentrationsförmåga samt flera andra effekter som är positiva.

SVT reportage om Vialundskolan
Reportage på Kumla Kommuns hemsida
SVT reportage om Vialundskolan