Tillbaka till Inspriationsbanken

Integrationssamordnare

Klaraskolan Halmstad (6-9) / Halmstads kommun

Kort beskrivning

Klaraskolan är en ny och tillfällig skola med ett elevunderlag med stora skillnader i sociaekonomiska och språkliga förutsättningar. Elevunderlaget består i elever från Andersberg och Snöstorp som båda är segregerade områden, det ena är ett heterogent och det andra homogent överrepresenterat område som är tänkt att komma samman på denna nya skola som är en tillfällig byggnad.

Förutsättningar och förhoppningar

Kommunen har satsat på att anställa integrationssamordnare på de skolor som är socioekonomiskt svaga och jag är en utav dessa samordnare. RF SISU har intresserat sig för vår skola eftersom den ligger i ett, av vad de kallar, idrottssvaga områden. Skolans ledning och dess pedagoger har en gemensam och enad syn och strävan att förbättra situationen och vi är redo att ta hjälp från flera aktörer för att uppfylla den identifierade förbättringspotentialen.

Rådande situation

Väldigt få elever lämnar skolans byggnad under rasterna och de få gånger detta sker så sker det ofta på tre generella vis. Tjejerna går ut och tar luft och går en kort promenad runt skolgården. En grupp pojkar spelar fotboll, oftast isolerade Andersbergselever. En annan grupp pojkar spelar innebandy (utomhus), detta är oftast elever som bor på Snöstorp. Inomhus så tillbringar eleverna tiden med att sitta eller gå runt i korridorerna, ofta använder de sina chromebooks eller sina telefoner som underhållning. Yngre pojkar spelar ofta bordtennis inomhus, ibland spelar flickor kortspel eller sällskapsspel.

Vad vi vill uppnå

Vår strävan är att få ut fler elever på rasterna och väl där så vill vi uppnå att de blandas upp i konstellationer de vanligen inte rör sig i, åtminstone i vissa aktiviteter. Möjligen låter det lite spretigt men vi vill uppnå flera saker;

  • bättre förutsättningar för spontana lekar och spel
  • vi vill uppnå större tillgänglighet till att finna nya personer i olika aktiviteter
  • vi vill skapa återkommande och uppstyrda rastaktiviteter och detta helst ihop med idrottsundervisningen (exempelvis att årskurs 8 håller i innebandyturneringsmatcher åt årskurs 6 när de har rast).

Det råder pandemi nu vilket gör det svårt att just blanda barn men möjligheterna att nu sitta och planera för saker vi kan göra kommande läsår är optimala. Vi saknar rutiner, medel och tid men jag ser det personligen som absolut görbart om vi mobiliserar oss och tar hjälp utifrån. Vänligen hör av dig till mig (bjorn.blanck@halmstad.se) om det finns samverkansmöjligheter.

Bidragets syfte

Syftet till caset är att få fler elever i rörelse och detta helst i aktiviteter som är ålders, modersmålstillhörighets och könsöverskridande.