Kort beskrivning

Den europeiska forskningsstudien IDEFICS*, med syfte att få till bestående förändringar i beteenden som gynnar hälsan, har tagit fram hälsofrämjande budskap om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans för god hälsa. Västra Götalandsregionen har lagt upp dessa på sin hemsida och översatt materialet till flera olika språk för att materialet ska nå ut till så många som möjligt.

 

Det är gott med frukt och grönt

Det är gott med frukt och grönt - på svenska.

Det är gott med frukt och grönt - på arabiska.

Det är gott med frukt och grönt - på engelska.

Det är gott med frukt och grönt - på persiska.

Det är gott med frukt och grönt - på somaliska.

 

Goda sömnvanor - bra för ditt barn

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på svenska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på arabiska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på engelska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på persiska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på somaliska.

 

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta

Njut av tiden tillsammans - TV och dator kan vänta - på svenska.

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta - på arabiska.

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta - på engelska.

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta - på persiska.

Njut av tiden tillsammans - TV och dator kan vänta - på somaliska.

 

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på svenska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på arabiska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på engelska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på persiska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på somaliska.

 

Vatten, den bästa törstsläckaren

Vatten, den bästa törstsläckaren -på svenska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på arabiska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på engelska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på persiska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på somaliska.

 

Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs universitet och IDEFICS studien för hälsofrämjande och förebyggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn och
unga, beskriver de olika delarna i en handbok. Läs mer om det här

Bidragets syfte

IDEFICS-studien startade i september 2006 och slutade i februari 2012 efter en förlängning på 6 månader. Bremen Institute for Prevention Research and Social Medicine vid University of Bremen, idag Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, samordnade studien, som finansierades av Europeiska kommissionen under det sjätte ramprogrammet, bidrag nr 016181.

Studien levererar tillförlitliga data för att möjliggöra en internationell bedömning av problemet med fetma hos barn. Fokus för IDEFICS-studien ligger i att utforska riskerna för övervikt och fetma hos barn samt därmed sammanhängande långsiktiga konsekvenser. Utöver ren forskning erbjöd IDEFICS aktiviteter för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder till förskolor och skolor. Dessa förebyggande program utvecklades, implementerades och utvärderades inom IDEFICS-studien.

 

IDEFICS står för "Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS". På den här webbplatsen hittar du information om IDEFICS som forskningsprojekt, de involverade partnerna och huvudresultaten som för närvarande införlivas i olika riktlinjer för närings-, beteendemässiga och livsstilsfrågor samt etiska aspekter i alla deltagande.

Läs mer på VGR hemsida