Tillbaka till Inspriationsbanken

Förenade i rörelse

Hudiksvalls, Nordanstigs kommuner & Gävleborgs idrottsförbund / Gävleborgs län

Kort beskrivning

Förenade i rörelse är ett projektets där målen är:

  1. Att öka barnens fysiska aktivitet på fritiden
  2. Att öka föreningsengagemanget
  3. Att forma rutiner för samarbete mellan skola och föreningsliv

För att nå dessa mål är upplägget att föreningar gästar skolan under dagtid. Varje förening får tre veckor för sin aktivitet på skolan. Första veckan gästar någon från föreningen skolan under en rast för att kort presentera sin förening och bjuder samtidigt in till ett prova-på-tillfälle (kvälls-\/helgtid), dit elever tillsammans med föräldrar och syskon är välkomna.

Föreningen lämnar någon form av utrustning/instruktioner för eleverna att använda sig av under rasterna resterande veckor av perioden. På så vis får barnen prova på föreningsaktiviteten under skoltid, för att sedan förhoppningsvis bli nyfiken och sugen på att vilja komma till föreningens prova-på-tillfälle och testa aktiviteten i föreningens regi.

Tidigare projekt som genomförts för att öka barns fysiska aktivitet har belyst vikten av att få med föräldrarna i processen, något som vi lägger stor vikt vid i detta projekt. Eftersom Förenade i rörelse har åk 3 som primär målgrupp så är barnens eventuella medverkan i föreningslivet starkt beroende av föräldrarnas engagemang. 

Barn som åker skridskor.Barn på en plogad skridskobana.Barn ute i snön.

Bidragets syfte

Syftet med projektet Förenade i rörelse är att genom ökad fysisk aktivitet på fritiden stärka hälsan i målgruppen.

Projektet ämnar att arbeta in ett bestående samarbete mellan skola och förening. Ett samarbete med målsättningen att fler barn och unga ska ha en fysiskt aktiv fritid. Genom att introducera barnen för olika fritidsaktiviteter under skolrasten är ambitionen att väcka ett intresse som via föreningarnas prova-på-kvällar ska leda till ett stadigvarande föreningsmedlemskap.

Ladda ner

presentation_f_reningar.pptx

Förenade i rörelse