Tillbaka till Inspriationsbanken

Beställ gratis aktivitetsväska från Stadium!

Stadium

Kort beskrivning

Flera undersökningar den senaste tiden rapporterar om att barn idag rör sig för lite. Barn spenderar en stor del av sina dagar i skolan och för att främja barns rörelse under skoldagen har Stadium sedan 2005 erbjudit gratis aktivitetsväskor till grundskolor. Med start 2018 genomförs projektet i samarbete med Generation Pep och 2019 delades ytterligare cirka 5 000 aktivitetsväskor ut till förstaklassare runt om i landet. Väskan innehåller aktivitetsartiklar såsom bollar, hopprep och koner för att uppmuntra till fysisk lek. Bara barnens fantasi sätter gränserna för aktiviteten!

Aktivitetsväskan kan beställas kostnadsfritt av skolor med förstaklassare. Innehållet skiljer sig från år till år men det finns alltid något för alla.

Aktivitetsväskan 2020

Mer information om hur du beställer väskan år 2020 kommer!

Aktivitetsväskan 2019

Under juni 2019 skickade Stadium ett mejl med beställningsinformation till alla skolor med en förstaklass. Mejlet skickades till alla skolors huvudmän (som angivits i Skolverkets skolenhetsregister) med ämnet "Stadium Aktivitetsväska 2019". 

Sista dagen att beställa aktivitetsväskan var den 13 september 2019. De skolor som inte hade beställt sin aktivitetsväska före den 30 augusti 2019 kommer att fick ett påminnelsemejl. Om du är osäker på om er skola fått möjlighet att beställa aktivitetsväskan, kontakta i första hand skolans huvudman. 

Bidragets syfte

Syftet med aktivitetsväskan är att inspirera till mer aktivitet i skolan utöver de schemalagda idrottstimmarna. Många barn ägnar sig åt olika sportaktiviteter på fritiden. Men inte alla. Aktivitetsväskan innehåller sportprylar som ska passa alla, till exempel redskap för olika bollsporter, lekar och annan fysisk aktivitet som på ett naturligt sätt ska skapa goda vanor i tidig ålder. Vi vet att bra vanor etableras tidigt i livet och med aktivitetsväskan vill vi erbjuda ett första steg till en aktiv och hälsosam livsstil. Projektet är ett led i Stadiums Good Citizen-arbete och sedan starten har över 25 000 aktivitetsväskor delats ut till barn i Sverige och Finland.

Aktivitetsväska på gräsplan. Aktivitetsväska vid betongmur.

Läs mer på Stadiums hemsida
Frågor och Svar Stadium aktivitetsväskan