Tillbaka till Inspriationsbanken

Bästa 9: an - en tävling i simning, basketboll, bordtennis och fotboll

Rinkebyskolan / Stockholms län

Kort beskrivning

Bästa 9:an är en turnering mellan olika klasser i skolår 9 på Rinkebyskolan. Vi tävlar i fyra olika idrottsgrenar: simning, basketboll, bordtennis och fotboll.

Det är blandade lag med deltagande flickor och pojkar.

 

Hur gör vi?

Simning: Vi simmar i stafettform. Flickorna börjar med bröstsim och därefter simmar pojkar. Innan pojkar hoppar i vatten måste de klappa handen med den som är i vatten och avslutar sin simsträcka. Därefter simmar vi ryggsim för att avsluta med par sim när vi simmar med livräddningsbojen och en kamrat som är ”fångad” i den. Vinnare får tre (3) p. tvåan två (2) och sistkommande laget en (1) p.

Basketboll: Fem spelare på plan, blandade lag med minst två flickor på plan och vartannat mål. Flickor byter med flickor pojkar med pojkar.

Bordtennis: Blandade lag där flicka möter flicka, pojke möter pojke, dubbel och mix par.

Fotboll: Sex spelare samt målvakt på plan. Lika många flickor som pojkar på plan och vartannat mål. Flickor byter med flickor, pojkar med pojkar. Vinnande laget åkte till Eriksdalsbadets simhopphall och fick träna simhopp med Polisens simsällskaps ledare.

 

Bästa 9:an genomfördes på våra raster samt efter skolans avslutning.

Bidragets syfte

Syftet är att ge alla elever likvärdig bedömning samt möjlighet att visa att alla kan om de får en möjlighet. Vad säger LgR 11? …”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. LgR 11, Skolans värdegrund och uppdrag.” (s.8) Vidare…”Genom undervisningen skall eleverna ges möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga och respekt för andra.” LgR 11, Idrott och Hälsa, (s.51) Må det vara så att vi är lite blåögda men vi ser på den här turneringen (bästa 9:an) från jämställdhetsperspektiv. Rätt eller fel, det får Ni bedöma.

Ladda ner

b_sta_9_an_basket__bord-tennis__fotboll_samt_simning_...tabell_och_po_ng.docx