Pep Park

Om Pep Park

Syftet med Pep Park är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

Pep Park är en pilotsatsning och förhoppningen är att utveckla en modell för samverkan mellan en kommun och det lokala näringslivet.

Pep Park innehåller lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och stimulerar till såväl spontanaktivitet som planerad fysisk aktivitet och som utvecklar rörelseförmåga, koordination och övriga fysiska färdigheter. Pep Park skall dessutom inspirera till fysisk aktivitet för vuxna.

De är utformade för att vara attraktiva och tillgängliga för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar och de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden.

Under 2019, 2020 och 2021 är tre Pep-parker planlagda att invigas i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.

Aktörer bakom

De första tre Pep-parkerna är en samverkan mellan:

Solna stad
Fabege
Generation Pep