Pep Park

Pep Park innehåller lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och stimulerar till såväl spontanaktivitet som planerad fysisk aktivitet och som utvecklar rörelseförmåga, koordination och övriga fysiska färdigheter. Pep Park skall dessutom inspirera till fysisk aktivitet för vuxna.

De är utformade för att vara attraktiva och tillgängliga för barn och vuxna med olika behov och förutsättningar och de ska upplevas som trygga mötesplatser för olika generationer och boende i olika delar av staden.

Syftet med Pep Park är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. De tre första Pep-parkerna som planeras i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken i Solna är del av en pilotsatsning, där förhoppningen är att utveckla en modell för samverkan mellan en kommun och det lokala näringslivet. Pep-parken i Huvudsta invigdes i september 2019 och de två övriga planeras invigas under 2020 och 2021.

Läs mer om Pep-parken 100 m Pep i Huvudsta, Solna.

Aktörer bakom

De första tre Pep-parkerna är en samverkan mellan:

Solna stad
Fabege
Generation Pep