Leos Lekland

I samarbete med Generation Pep erbjuder Leos Lekland reducerade priser på årskort och reducerat pris på Pep-dagar.

Leos är Nordens populäraste leklandskedja och har tills 2017 i Sverige haft 2 miljoner besökande barn och når över 50% av alla barnfamiljer på de 24 orter där anläggningar finns. Syftet med samarbetet med Generation Pep är att uppmuntra fler barn till att röra på sig mer och äta bättre genom att inspirera till och underlätta bra val för barnfamiljer, och därigenom bidra till förändrade vanor hos barn och unga. Initiativen syftar även till att öka kunskapen om vikten av rörelse. Kampanjer används för att kraftsamla och sätta fokus på frågan, men målsättningen är långsiktiga och bestående beteendeförändringar. Samarbetet bygger på tre huvudområden.

  • Reducerat pris på årskort och en fast dag i veckan som heter Pep-dagen med reducerat inträde, för att ge fler barn möjlighet till att röra på sig hos Leos
  • Utveckling av bättre matutbud, initialt genom ett Pep-mål. Med ett utvecklat matutbud menas att Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) följs.
  • Generation Pep får möjlighet att fördela gratis inträde till utvalda målgrupper som behöver komma i rörelse.

Aktörer bakom

Leos Lekland
Generation Pep