World Soccer Friends

World Soccer Friends bedriver tävlingsfri fotbollsverksamhet för att bidra till barn och ungdomars fysiska och mentala hälsa och utveckling. De verkar för glädje, fred, vänskap, samspel, kroppsmedvetenhet, balans, bollglädje, fokus, andning, rörelseglädje, självkänsla, självförtroende, trygghet, mod, inre ledarskap, respekt, empati och allas lika värde. De vill sprida medvetenheten om ekologisk kost fri från gluten, komjölk, ägg och vitt socker, samt även verka för ett ledarskap som bygger på empatisk kommunikation med syfte att skapa kontakt med alla barn och ungdomar. 

Utöver bollträningar, självreflektionsmaterial och hälsosam kost, utbildar World Soccer Friends även ledare i World Soccerfriends FCs-konceptet i både sin egna och andra föreningar. I ledarutbildningen får ledarna: andningsutbildning, ramar för ett World Soccerfriends pass, introduktion i Raw Food, introduktion i empatisk kommunikation och genomgång av ett självreflektionshäfte som alla barn/föräldrar som deltar i en World Soccerfriends aktivitet får.

World Soccer Friends erbjuder även en introduktion i raw food, yoga, träning och hälsoaktiviteter för föräldrar.

Läs mer om World Soccer Friends.

Typ av verksamhet: Förening
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost