Västerås Fotbollssällskap IF

Västerås Fotbollssällskap IF

Västerås Fotbollssällskap IF har som vision att skapa en global rörelse av barn och ungdomar som ser nolltolerans mot mobbing, våld och förtryck och att vara för jämställdhet i samhället som en självklarhet, samtidigt som de vill skapa förutsättningar för en god hälsa och hälsoutveckling på lika villkor. Som ringar på vattnet påverkas ungdomarna även till positiva förändringsprocesser i sina liv och lokala samhällen.

"Stillasittande barn och ungdomar är ett hälsoproblem. När barnen inte har fotbollsträning väljer de i första hand att spela på datorn eller på mobilen. På loven finns enskilda aktiviteter som ibland innebär en kostnad för barnen. De med andra ekonomiska förutsättningar kan därför tvingas avstå från dessa."

Västerås Fotbollssällkap IF vill under perioder då barn av olika anledningar inte har samma möjlighet till fritidsaktiviteter erbjuda barn en gratis aktivitet i form av spontanfotboll runt om i Västerås i de områden där barn normalt sätt inte samlas på fotbollsplanen. Alla barn och ungdomar kan delta oavsett om de spelar fotboll i organiserad form eller inte. Upplägget bygger på att man under två timmar spelar fotboll tillsammans och därefter äter mellanmål. Här blandas åldrar, kön och social bakgrund och man spelar 4 mot 4 eller 2 mot två.

Läs mer om Västerås Fotbollssällskap IF

Typ av verksamhet: Fotbollsförening
Var i landet: Västmanland
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost