Vallentuna kommun

Vallentuna kommun

Läsåret 2018/2019 lanserades idrotts- och kultursatsningen som ett pilotprojekt i årskurs 2 och 7 i Vallentunas grundskolor. Syftet är att ge elever mer rörelse, idrott och kultur inom den ordinarie skoldagen. Från och med höstterminen 2019 omfattar projektet även årskurs 3 och årskurs 8. För eleverna i årskurs 2 och 3 heter satsningen LIKE (Lek, Idrott, Kultur, Energi). Eleverna får prova på olika idrotter, dans och kulturaktiviteter.

Eleverna i årskurs 7 och 8 deltar i Akademier. Eleverna i årskurs 7 har fått välja mellan 13 olika Akademier, till exempel dans, ishockey och musik. Eleverna i årskurs 8 kommer att få göra motsvarande val.

Alla aktiviteter leds av tränare och ledare från idrottsföreningarna, lärare från kulturskolan eller bibliotekarier.

Idrotts- och kultursatsningen utökas också under hösten med temat hälsosamma måltider. Fyra grundskolor kommer tillsammans att arbeta fram hur måltidsmiljön kan utvecklas för att skapa en lugn och trivsam måltid.

Läs mer om idrotts- och kultursatsningen i Vallentuna kommun.

Typ av verksamhet: Kommun
Var i landet: Vallentuna kommun
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost