Trivselledare

Trivselledare

Trivselprogrammet (TL) är ett program för aktivitet, trygghet och trivsel i grundskolan. TL har över 1400 medlemsskolor i Norge, Sverige och på Island varav 330 finns i Sverige. Trivselprogrammet i Sverige utbildar varje år ca 13 000 elever till trivselledare som leder aktiviteter på rasterna och på så vis bidrar till mer aktivitet och en tryggare rast.

Trivselprogrammets mål är att rasterna i skolan ska sprudla av aktivitet, lek och skratt, av glada, aktiva barn och ungdomar. Utöver ökad aktivitet och hälsomässiga effekter, bidrar trivselaktiviteter på rasten även till att barn och ungdomar lättare kommer i kontakt med varandra. Vi önskar att barn och unga ska vara aktiva och samtidigt ta hand om varandra på rasten!

Läs mer om Trivselprogrammet.

Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet