Treskablinoll

Treskablinoll

"Treskablinoll - Lågt räknat är det tre barn per klass som blir utsatt för sexuella övergrepp i Sverige, det vill vi ska bli noll."

Treskablinoll är en ideell förening, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. Treskablinoll grundades av retoriken Elaine Eksvärd och höjdhoppslegenden Patrik Sjöberg, som båda är överlevare av sexuella övergrepp som barn, för att förhindra att fler barn drabbas.

Alla barn i Sverige ska klart och tydligt veta vad integritet är. För varje generation som lär sig det är en räddad generation. Treskablinoll arbetar för att skapa ett ekosystem runt barnet med brottsförebyggande och utbildade insatser överallt där barn befinner sig. Genom Idrottsbrevet.se och Förskolebrevet.se ges verktyg till personal och ledare inom idrotten och förskolan att arbeta aktivt med barns rätt till kroppslig integritet och skapa trygga miljöer för barn att vistas i och utöva idrott på.

Läs mer om Treskablinoll.

Typ av verksamhet: Ideell förening
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet